• च्या परिस्थिती सर्वसामान्य
  • सेरेब्रो-रक्तवहिन्यासंबंधी घटनांचे परिणाम (स्ट्रोक)
  • न्यूरोडीजेनेरेटिव्ह रोग
  • सौम्य संज्ञानात्मक कमजोरी ओ चर्चेअंती
  • न्यूरोसायकोलॉजिकल आणि स्पीच थेरपी पुनर्वसन
  • संज्ञानात्मक उत्तेजन
  • गट संज्ञानात्मक उत्तेजन
  • काळजीवाहू समर्थन

टाइप करण्यास प्रारंभ करा आणि शोधण्यासाठी एंटर दाबा