येथून आपण पत्राद्वारे विभाजित बिंगो ध्वन्यात्मक दृष्ट्या समान शब्द डाउनलोड करू शकता.

येथे, आपण फिरण्यासाठी कार्डसह परस्पर पृष्ठांवर प्रवेश करू शकता:

लोअरकेसमध्ये फोल्डर 1 ("ट्री" ने प्रारंभ होतो)

अपरकेसमध्ये फोल्डर 1 ("वृक्ष" ने सुरू होते)

लोअर केसमध्ये फोल्डर 2 ("ओले" ने सुरू होते)

अप्परकेसमध्ये फोल्डर 2 ("ओले" ने सुरू होते)

लोअरकेसमध्ये फोल्डर 3 (“स्क्विड” ने सुरू होते)

कॅपिटल अक्षरांमध्ये फोल्डर 3 ("स्क्विड" ने प्रारंभ हो)

लोअरकेसमध्ये फोल्डर 4 (“फारो” ने सुरू होते)

फोल्डर 4 ("फारो" ने सुरू होते) कॅपिटल अक्षरांमध्ये

लोअरकेसमध्ये फोल्डर 5 ("कोंबड्यास सुरुवात")

फोल्डर 5 (कोंबडीपासून सुरू होते) मोठ्या अक्षरात

लोअर केसमध्ये फोल्डर 6 (“रजा” ने सुरू होते)

अप्परकेसमध्ये फोल्डर 6 ("सोडा" ने प्रारंभ होते)

लोअरकेसमध्ये फोल्डर 7 (“हातोडा” ने सुरू होते)

फोल्डर 7 ("हातोडा" ने सुरू होते) कॅपिटल अक्षरे मध्ये

लोअर केसमध्ये फोल्डर 8 ("पोहणे" ने सुरू होते)

कॅपिटल अक्षरांमध्ये फोल्डर 8 ("पोहणे" ने सुरू होते)

लोअर केसमध्ये फोल्डर 9 (“उतार” ने सुरू होते)

अप्परकेसमध्ये फोल्डर 9 ("उतार" ने सुरू होते)

लोअरकेसमध्ये फोल्डर 10 (“टॅप” ने प्रारंभ होते)

अप्परकेसमध्ये फोल्डर 10 ("टॅप" ने प्रारंभ होते)

लोअरकेसमध्ये फोल्डर 11 ("स्थानिक" ने प्रारंभ होईल)

अप्परकेसमध्ये फोल्डर 11 ("स्थानिक" ने प्रारंभ होईल)

लोअर केसमध्ये फोल्डर 12 ("अंदाज" ने सुरू होते)

अप्परकेसमध्ये फोल्डर 12 ("अंदाज" सह प्रारंभ होते)

लोअरकेसमध्ये फोल्डर 13 ("लहान टेबल" ने प्रारंभ होते)

कॅपिटल अक्षरांमध्ये फोल्डर 13 ("लहान टेबल" ने सुरू होते)

लोअर केसमध्ये फोल्डर 14 ("थरथर कापत" ने सुरू होते)

फोल्डर 14 (मोठ्या प्रमाणावर "थरथरणा ”्या" सह प्रारंभ होते) मोठ्या अक्षरात

लोअर केसमध्ये फोल्डर 15 (“पास” ने सुरू होते)

कॅपिटल अक्षरांमध्ये फोल्डर 15 (“पास” ने सुरू होते)

आपल्याला स्वारस्य असू शकते: डिस्लेक्सिक मुलांमध्ये ध्वन्यात्मक जागरूकता आणि कार्यरत स्मृती

टाइप करण्यास प्रारंभ करा आणि शोधण्यासाठी एंटर दाबा

चला दुहेरी लिहा! दुहेरीवरील क्रियाकलाप असलेली 80 कार्डesercizi-gratis-online-lettura-scrittura-linguaggio