संज्ञानात्मक चाचणीत स्ट्रोकनंतर मृत्यूच्या जोखमीचा अंदाज आहे

वैद्यकीय विज्ञानाची प्रगती असूनही, लोकसंख्या मध्ये स्ट्रोक हे मृत्यू आणि अपंगत्वाचे प्रमुख कारण अजूनही आहे. आकडेवारीनुसार, 30% लोक ज्यांच्याकडे आहे [...]